About Us

ADICONSUM 

1987 yılında CISL inisiyatifi ile kurulan ADICONSUM, 60.000'den fazla üyesi bulunan bir tüketici derneğidir.

150 yerel şubesi, uygulayıcısı olan yerel ve bölgesel yetkilileri ile Ulusal düzeyde örgütlenmiştir. Gönüllüleri ve yöneticileri, tüketicilere ve ailelere bireysel ve kolektif düzeyde destek ve koruma sağlamaktadır.

Adiconsum, zararların, haksız ticari uygulamaların, günlük olarak ilkesiz firmalardan mağdur olan insanların ve ailelerin dolandırılmasının ortadan kaldırılması için tüketici konumunun kolektif ve bireysel olarak savunulması üzerine müzakere ve danışmanlık yapar.

Adiconsum tüketicinin korunması konusunda görevli kurum ve yetkililerle yakın bir işbirliği içerisinde çalışır.

Adiconsum faaliyetlerinin odağına şunları koyar: eğitim,  bilgilendirme, tüketici ve firmalar arasındaki anlaşmazlıkların müşterek çözümü ve tüketici kefareti ve savunma araçları gibi en iyi uygulamalar.

 

TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ

Tüketici Hakları Derneği 18 Ocak 1991 tarihinde kurulmuştur.  Derneğin 38 şubesi,  onbin dolayında üyesi bulunmaktadır. Derneğin amacı; evrensel tüketici haklarının Türkiye’de yerleştirilmesi, yaygınlaştırılması ile tüketicilerin hakları konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve örgütlenmesidir. Bununla birlikte,  Derneğin amacı üretilen mal ve hizmetlerin tüketici haklarına uygunluğunun sağlanmasıdır. Dernek, bu amaç doğrultusunda gıda-beslenme, su, enerji, bankacılık hizmetleri ve finansal hizmetler, telekomünikasyon hizmetleri, ulaşım hizmetleri gibi konularda çalışmalar yapmaktadır.

Yukarıda adı geçen söz konusu mal ve hizmetlerde fiyat politikaları ile tüketicilerin satın alma güçleri, tüketicilerin günlük yaşamda karşılaştıkları çeşitli sorunlara ilişkin şikayetlerin değerlendirilmesi gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, başta çocuklara sunulan gıda reklamları olmak üzere aldatıcı, yanıltıcı, istismar edici reklamlara karşı çalışmalar yapılmakla birlikte ürün güvenliğinin sağlanması konularında girişimlerde bulunulmaktadır.

Dernek, şubelerinin organları ile üyelerinin yukarıda da belirtilen çeşitli konularda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi için seminerler, konferanslar, paneller düzenlemektedir. Dernek tarafından tüketicilerin yaşadığı önemli güncel sorunlarla ilgili olarak basın açıklamaları yapılmaktadır. Televizyonlarla röportajlar ve canlı programlar yapılmaktadır.

Derneğin karşılaştığı en önemli sorunlar finansal sorunlardır. Dernek, hiçbir kamu kuruluşundan maddi destek görmemektedir. 

 

TUKODER 

İZMİR TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ

Tüketiciyi Koruma Derneği,TukoDer, tüketicilerin haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş Türkiye’de 52 şube ve 52 000 üyesi olan etkin bir sivil toplum kuruluşudur.

İzmir Tüketiciyi Koruma Derneği ise Mayıs 1995  yılında Tüketiciyi Koruma Derneğinin bir şubesi olarak kurulmuştur.Mevcut 1100 üyesi ile tüketici haklarının korunması için diğer kurum ve kuruluşlar ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

TukoDer  tüketici konularında farkındalığın arttırılması kampanyalarının düzenlenmesinin yanı sıra okullarda tüketicilerin korunmasına yönelik eğitim faaliyetleri de organize etmektedir.

 TukoDer  bağımsız ve tarafsız bir sivil toplum kuruluşudur , hiçbir ticari kurumdan bağış kabul etmeden bütünüyle üyelerinin gönüllü katkı ve katılımlarıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

We use cookies on this website. By using this site, You agree that we may store and access cookies on your device.