SAYFA PROJE TANIM

LEAD projesi (Türkiye’deki Değişime Öncülük) üç tüketici örgütü tarafından yürütülen Avrupa projesidir, koordinatör olarak Adiconsum (IT)  ve Türk tüketicilerin iki örgütü: Tüketici Hakları Derneği ve Tukoder İzmir yer almaktadır. Türk ve İtalyan örgütleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımına çeşitli faaliyetler yoluyla yardım ve katkı sağlamak amaçlanmış, mesela bilinçlendirme amacıyla rehberlik ve eğitim programları ve Türk tüketici  örgütleriyle birlikte fon toplamak için kullanılan araçları araştırmak, medya kampanyaları düzenlemek, şirketlerle ikili uzun dönemli faaliyetler yapmak, Türkçe ve İtalyanca kurumlar ve sivil toplum örgütleri arasında etkileşim ve diyalog için fırsatları organize etmek ve  Türkiye’de iletişim kampanyaları ile tüketicilerin hakları ve kritik tüketim kavramına ilişkin tüketici farkındalığını yürütmek .

LEAD Projesinin Amaçları

  1. Çok paydaşlı strateji ile Türk pazarındaki kültürel değişimi kolaylaştırmak,
  2. Tüketici hareketini güçlendirmek,
  3. Tüketici müktesebatının Türkiye'de bilgi ve anlayışının geliştirilmesi,
  4. Karar verme sürecinde sivil toplum katılımının sağlanması,
  5. Bilinçlendirme ve eğitim yoluyla daha bilgili tüketicilerin kazanılması,

We use cookies on this website. By using this site, You agree that we may store and access cookies on your device.