Sivil Toplum Diyalogu programı

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirilmiştir.

Program, Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı, 2008 yılından bugüne, Türkiye ve AB toplumlarını birbirine yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirecek ve bilgi ve deneyim aktarımına imkan sağlayacak birçok farklı alanda, yaklaşık 350 proje ile 600’ün üzerinde diyalog temelli ortaklığa; Türkiye ve AB üye ülkelerinde geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen yüzlerce ortak çalışma ve etkinliğe sahne olmuştur. Programın bugüne kadar gerçekleşen ilk üç döneminde diyalog projelerine yaklaşık 42.5 milyon Avro destek sağlanmıştır.

Sivil Toplum Diyaloğu programının dördüncü döneminde, çevre; enerji; tüketicinin ve sağlığın korunması; adalet, özgürlük ve güvenlik; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu; işletme ve sanayi politikası; tarım ve balıkçılık ile eğitim başlıklarından oluşan toplam dokuz politika alanında yaklaşık 11 milyon Avro hibe desteği sağlanmaktadır.

Daha fazlası için http://civilsocietydialogue.org/

We use cookies on this website. By using this site, You agree that we may store and access cookies on your device.