Tek Avrupa Pazarı

Tek Pazar  1993’de teşkil edilmiş  ve o zamandan bu yana  Avrupa ekonomilerinin uyumlu hale getirilmesinin gerekliliği ve parasal birliğin teşkil edilmesi fikri  somut gerçekler haline gelmiştir.

Fiziki, gümrük ve idari engeller yıkılmış, ama hala henüz tam olarak uyumlu olmayan sektörler vardır.

 Günümüzde 28 üye ülke yaklaşık 500 milyon tüketiciden oluşan Tek bir Pazar anlamına gelmektedir. Ve Tek Pazar malların, insanların ve sermayenin serbest dolaşımı demektir. Shengen anlaşması sayesinde iç sınırlar ortadan kalmış ve dış sınırlarda kontroller sıkılaştırılmıştır. İnsanlar AB içinde serbestçe dolaşabilir, çalışabilir ve başka ülkede yaşayabilir.            Ancak bazı sorunlar devam etmekte: sadece bir örnek vermek gerekirse akademik ve mesleki unvanlar tanınması hala karmaşıktır.

İlk kez, Avrupa düzeyinde, tüketicilerin temel hakları; Tüketici Koruma politikası ve tüketici bilgisi için bir ön programı ile resmileştirilmiştir. Program kapsamı: sağlık ve güvenlik hakkı, ekonomik çıkarlarının korunması hakkı, hasar için tazminat hakkı, bilgi ve eğitim hakkı, temsil hakkıdır.

Tek Pazar sayesinde tüketiciler başka ülkeden alışveriş yapabilir ve gümrük vergisi ödemek zorunda kalmaksızın para tasarrufu yapabilir. Avronun  oluşturulması sınır ötesi alışverişleri de kolaylaştırmıştır, çünkü  Avro kullanan ülke arasındaki döviz kurunu kaldırmıştır.

Rekabet gelişmiş ve sonuçta fiyatlar düşmüş ve malların kalitesi ve tercihi artmıştır.

Avrupa'da Tüketicinin Korunması hakkında bilgiler bu pdf belge içinde (Consumer Protecnion in the Europena Union - Ten Basi Principles) veya ConsumerClassroom Websitesinde bulunabilir.

 

Tüketici Kanunu ve İtalya’daki temel prensipler

İtalya’da referans kanun 23 Ekim 2005 tarihli Tüketici Kanunudur. Kanun; tüketicileri, bireyleri ve grupları dahil oldukları bütün sözleşme süreçlerinde korumayı amaçlar.

Kanunu bilmek tüketici olarak haklarınızı bilmektir, yani,  (reklam, agresif pazarlama, mal ve hizmet alımından internette satışlara; tüketici kredisinden tatillere; vb) tüketicilerimizin birçok günlük durumunu yöneten kurallar.

Kanunun 2. maddesinde listelenen tüketicilerin ve kullanıcıların temel hakları şunlardır:

➔         sağlığın korunması,

➔         ürün ve hizmet güvenliği,

➔         yeterli bilgilendirme ve doğru reklam,

➔         iyi niyet, doğruluk ve sadakat prensipleri doğrultusunda ticari uygulamaların tatbikatı,

➔         tüketim eğitimi,

➔         Sözleşme ilişkilerinde doğruluk, şeffaflık ve eşitlik,

➔         tüketiciler ve kullanıcılar arasında serbest dernekleşmenin tanıtım ve gelişimi,

➔         kaliteli ve etkili kamu hizmetlerinin sunumu.

We use cookies on this website. By using this site, You agree that we may store and access cookies on your device.